tra-cuu-van-donthong-so-ky-thuat

Các dịch vụ Hải Quan

Dịch vụ Hải quan điện tử

– Đăng ký tài khoản hải quan điện tử
– Tư vấn phần mềm hải quan điện tử
– Khai tờ khai điện tử
– Sửa tờ khai điện tử
– Hủy tờ khai điện tử
– Khai hợp đồng gia công
– Gia hạn hợp đồng gia công
– Khai danh mục nguyên liệu nhập
– Khai danh mục nguyên liệu xuất khẩu

small_1235637068.nv_

Dịch vụ về Thuế Hải quan

– Kê khai, tính, nộp thuế hải quan
– Điều chỉnh thuế nộp sai
– Xin miễn thuế
– Xin hoàn thuế
– Xin không thu thuế

Dịch vụ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực Hải quan

– Tư vấn pháp luật
– Tư vấn giải trình
– Tư vấn biện pháp xử lý

Dịch vụ Hải quan theo loại hình Xuất nhập khẩu

– Dịch vụ Hải quan theo loại hình kinh doanh
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình đầu tư miễn thuế
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình đầu tư kinh doanh
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình tạm nhập – tái xuất
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình gia công
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu đối ứng
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình nhập xuất chế xuất
– Dịch vụ Hải quan theo loại hình phi mậu dịch

Dịch vụ Hải quan trọn gói

– Hải quan trọn gói theo hình thức dịch vụ
– Hải quan trọn gói theo hình thức Đại lý Hải quan

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nắm vững nghiệp vụ cùng sự am hiểu tính chất đặc thù công việc, Shuttle Cargo tin tưởng sẽ mang đến dịch vụ hỗ trợ hải quan tốt nhất.

hotline_0938645664