Khai báo hải quan

Dịch vụ nhập khẩu chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam

Nhu cầu tìm nguồn hàng và nhập hàng tại Trung Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam càng nhiều, nhưng những vấn đề khó khăn cũng như mặt hạn chế trong việc nhập khẩu hàng hoá cũng không ít. Trụ sở miền ...

Xem thêm

Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác

Công ty Shuttle Cargo bắt đầu tham gia thị trường giao nhận Việt Nam từ năm 2004 đến nay. Mục tiêu của công ty là cung cấp những dịch vụ vận chuyển, xuất nhập khẩu ủy thác, giao nhận đa dạng đáp ứng ...

Xem thêm

Các dịch vụ Hải Quan

Dịch vụ Hải quan điện tử – Đăng ký tài khoản hải quan điện tử – Tư vấn phần mềm hải quan điện tử – Khai tờ khai điện tử – Sửa tờ khai điện tử – Hủy tờ khai điện tử – Khai hợp đồng gia ...

Xem thêm

Dịch vụ khai thuế hải quan

Shuttle Cargo là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giao nhận và vận chuyển. Mục tiêu hàng đầu của công ty là cung cấp những dịch vụ vận chuyển hàng hoá, khai thuế hải quan, giao nhận đa dạng phù hợp ...

Xem thêm